Repík lekársky

>>> esencie

Agrimony (Repík lekársky)

Odstraňuje psychické alebo fyzické utrpenie a bolesť skrytú za vonkajší vzhľad alebo správanie.

Navodzuje vnútorný pokoj  a spokojnosť

Signály pre použitie:

Zvieratá, ktoré skrývajú napätie za zdanlivo normálny vonkajšok, čo môže sťažovať diagnózu. Rytmus dýchania môže byť často signálom skrytej bolesti. Môže sa zdať, že sa zviera raduje, že vidí svojho pána, pradie alebo vrti chvostom, ale jazyk mu visí z úst alebo môže ťažko oddychovať, slintať a mať zvýšenú teplotu. Srdce mu búši a labky sa mu potia. Keď tieto príznaky pretrvávajú aj keď počiatočné vzrušenie opadne, znamenajú stres.

Zvieratá s bolesťou, s rozšírenými zreničkami alebo s utrápeným výrazom. Môžu vyzerať normálne až na nadmerné zdvihnuté alebo vyhrbené bedrá, čo je spôsobené svalovým napätím. Obvykle sa to stáva, keď prenášajú váhu dopredu, aby sa uľavilo orgánom v brušnej dutine alebo zadku.

Mačky a psy, ktoré skrývajú bolesť za prehnane priateľským správaním. Tieto zvieratá obvykle nedokážu udržať sústredenie alebo pozornosť. Mnohé z nich stresuje ich prostredie, nepokojná atmosféra domova, majitelia, ktorí sa často hádajú alebo majú krízu.

Niekedy sa stres prejaví neobvyklým správaním sa, napr. vyprázdnením sa alebo močením v posteli majiteľa. Zvieratá môžu prenášať na seba úzkosť svojich majiteľov alebo cvičiteľov. Priateľskí psi môžu začať z nervozity chňapkať po nohe alebo útočiť a zdanlivo spokojné mačky môžu začať špiniť v dome.

Pre niektoré psie rasy môže byť Repík konštitučným "liekom" ako napr.: Zlatý retriever, bostonské teriéry, írsky vlkodav.

Sú známe prípady koní, ktoré dokázali chodiť, aj keď röntgenový snímok potvrdzoval pokročilú rakovinu nohy. Dostávali Agrimony s Oak, Crab Apple a Star of Bethlehem. Po 9 mesiacoch sa uzdravili.

Agrimony sa ukázal ako účinný pri terapii chorých zlatých škrečkov.

© 2010 Bachova-terapia, Monika Hulíková. Všetky práva vyhradené! Web design: Dizart, spol. s r.o.