vzdelávanie

JEDINÝ ORGANIZÁTOR CERTIFIKOVANÝCH KURZOV BACHOVEJ TERAPIE NA SLOVENSKU!

                             P R I P R A V U J E M  s  K A T A R Í N O U   M I C H E L 

ONLINE KURZ LEVEL1

predpokladaný termín - 1.polrok 2023 (závisí od počtu prihlásených)

záujem a prihlášky mailom, kliknite na: mail.bachovaterapia@gmail.com


JEDINÝ CERTIFIKOVANÝ ONLINE KURZ V ČR A NA SLOVENSKU - LEVEL 1

Úspešne absolvovalo 13 účastníkov vo fantastickej atmosfére. 

KURZ Bachovej terapie 8.-9.2.2020 LEVEL 1 - úspešne absolvovaný - 18 účastníkov :-)
Z dôvodu platnosti legislatívny GDPR neuverejňujem fotografiu

KURZ Bachovej terapie 7.-8.12.2019 LEVEL 2 - úspešne absolvovaný - 9 účastníkov :-)

Svoj záujem o kurz pošlite už dnes na mailovú adresu:

mail.bachovaterapia@gmail.com 
(kliknite na linku alebo uveďte aj slovo mail, aj bodku)

Klasický kurz trvá dni (sobota, nedeľa), účastníci získavajú medzinárodne platný certifikát Bachovho centra
v Londýne, možnosť zakúpenia esencií za zvýhodnené ceny ako aj praktické skúsenosti s individuálnou
prípravou zmesí esencií.

_________________________________________________________________________________________________

DO POZORNOSTI PRE VŠETKÝCH ABSOLVENTOV KURZOV BACHOVEJ TERAPIE!!!

Pripravujeme pre všetkých, ktorí absolvovali Level 1 alebo Level 2, pracovný kurz, supervíziu,
opakovanie, nazvime to akokoľvek, v trvaní 2 dni v r. 2020. Chceme ponúknuť zopakovanie,
osvieženie informácií, prehĺbenie vedomostí, odovzdanie skúseností a HLAVNE prípravu na Level 3
pre tých, ktorí majú záujem!

_________________________________________________________________________________________________

Kurz Bachovej terapie LEVEL 1 - absolvovaný v Bratislave, jún 2019

 

12 nových absolventov Bechovej terapie sa školilo v týchto nádherných priestoroch.

 

Kurz Bachovej terapie LEVEL 2 - absolvovaný v Nitre, máj 2018


 

Ďakujem všetkým za skvelú pracovnú atmosféru a želám veľa úspechov!

___________________________________________________________________________________________

Kurz Bachovej kvetovej terapie LEVEL 1 - absolvovaný v NITRE, august 2017!

Kurzom, pod záštitou Bachovho centra vo Veľkej Británii, získali absolventi

medzinárodne platný certifikát.

Všetkým účastníkom ďakujem za účasť a gratulujem!

Želám veľa úspechov v práci s Bachovými esenciami.

Ďakujem aj školiteľke p. Kataríne Michel za skvelý prístup, atmosféru a odovzdanie
bohatých skúseností.

 

 


 

© 2010 Bachova-terapia, Monika Hulíková. Všetky práva vyhradené! Web design: Dizart, spol. s r.o.