kontakty

Kontakt

Jaslovské Bohunice - okr. Trnava

Napíšte, aké máte pocity, stavy, čo trápi Vás alebo Vašich blízkych.

mail.bachovaterapia@gmail.com

mobil: 0905 257 647

 

Kontakt na našich partnerov, medzi ktorými môžete byť aj vy:
 

Daniela Loub                                     MVDr. Zuzana Stražanová
Fábryho 4                                           Veterinárna ambulancia a poradňa pre poruchy správania
040 22 Košice                                     Táborská 36, Košice.
0917 346 680                                      tel.: 0905/929 915, www.zdraviezvierat.sk, mail: info@zdraviezvierat.sk

 

Zdravá výživa - iris                             Iveta Motyková
Trojičné nám. 9                                     Ovručská 10
918 42 Trnava                                      040 22 Košice
0905 308 962                                       0908 971 400

 

Michal Šujanský - Biošujo                 Lekáreň Zlatý lev
Kohútová 1/65                                    Petöfiho 15
036 01 Martin                                     940 01 Nové Zámky
www.biosujo.sk                                   0903 415 626

 

BioSvet - predajňa zdravej výživy      Erika Urban
M.R. Štefánika 6
940 01 Nové Zámky                               Galanta
0911 204 329                                        0944 027 574

 

Mgr. Eva Pollačeková                           Bunkové minerálne soli
terapeutka prírodnej medicíny                 Mgr. Hedviga Franková
Kúpeľný dom II, Kúpele Sliač                   Nové Zámky
Sliač                                                     0903 355 400                            
0905 241 367                                        www.aurabunka.webnode.sk
                                                            hedvigafrankova@gmail.com

Jana Kamencayová                              DANTIA s.r.o.
Bánovce nad Bebravou                            rodinné centrum
j.kamencayova@gmail.com                     ul. 1. mája 2130
                                                             Liptovský Mikuláš
                                                             0948 500 531

Ing. Barbora Skalová
www.bioregal.sk
+421 907 261 391
barbora.skalova@bioregal.sk
© 2010 Bachova-terapia, Monika Hulíková. Všetky práva vyhradené! Web design: Dizart, spol. s r.o.