Kto bol Dr. Edward Bach?

>>> Čo je Bachova kvetová terapia?

Kto bol Dr. Edward Bach?

Edward Bach (1886-1936) patril v Londýne medzi známych a vyhľadávaných lekárov svojej doby.
Štúdium medicíny začal ako 20-ročný a po jeho ukončení pracoval na chirurgii ako traumatológ. Onedlho však vážne ochorel a v tom období začal premýšľať o chorobe, o jej podstate a význame pre človeka. Došiel k názoru, že človek ochorie, keď sú jeho telo a duša v nesúlade. Neskôr sa začal venovať podrobnému výskumu imunitného systému. Prijal miesto asistenta bakteriológie. Výskumy sa týkali črevnej flóry. Tu objavil sedem typov baktérii, ktoré možno využiť ako očkovacie látky. V roku 1917 znova ochorel na rakovinu a museli ho operovať. Sám povedal, že za uzdravenie nevďačí chirurgom ale hlbokej vnútornej premene. Zhodou okolností mu rovnakej dobe zomrela jeho prvá manželka. Ťažkej strate vzdoroval napísaním knižky Uzdrav sa! (Heal Thyself), ktorá predstavovala základný kameň celej jeho budúcej terapie. Bolo to pre neho potvrdenie , že choroba je dôsledok hlbokého a dlhodobého vplyvu negatívnych síl na ľudskú dušu. V roku 1922 zaviedol tzv. bachove nosody. Tie sa používajú dodnes. Ide o homeopatické potenciované vakcíny a Dr. Bach u nich prepojil homeopatickú liečbu s vakcínovou terapiou. Veľká pracovná zaneprázdnenosť spôsobila, že jeho druhé manželstvo skončilo rozvodom. V roku 1928 sa Dr. Bach vzdal svojej ordinácie v Londýne a vydal sa do prírody hľadať rastliny a kvety na nový spôsob liečenia nemoci a k ich prevencii. V roku 1930 Dr. Bach našiel prvé základné rastliny, z ich výťažkov pripravil prvé tinktúry k odstraňovaniu negatívnych emocionálnych stavov.
Nasledovali ďalšie kvetiny: dnes jeho kvetová terapia obsahuje 38 liečivých rastlín, stromov a kríkov, ich esencie narovnávajú ľudskú psychiku. Tvorca tohto systému na konci svojho života považoval systém za uzavretý, bol presvedčený že zahŕňa všetky negatívne emócie, ktorým ľudstvo podlieha.
Dr. Bach svojou prácou radikálne zmenil náš pohľad na ľudské choroby. Pritom zdôraznil našu zodpovednosť za náš vlastný osud a súčasne nám odporučil účinné prostriedky k tomu aby sme sa svojich neduhov navždy zbavili.

Sám nás upozorňuje: „ Žiadny druh telesného liečenia, ani perfektná strava, nemôžu človeka celkom uzdraviť, kým sa nenaplní jeho srdce láskou a nevyvinie úprimnú snahu zbaviť sa svojich negatívnych sklonov.“

© 2010 Bachova-terapia, Monika Hulíková. Všetky práva vyhradené! Web design: Dizart, spol. s r.o.