Ruža šípová

>>> esencie

Wild Rose

(Ruža šípová) Rosa canina

Kľúčové slová: PASÍVNY POSTOJ K ŽIVOTU, REZIGNÁCIA

Wild Rose je vhodný pre ľudí, ktorí sa úplne vzdali vlastnej iniciatívy, apaticky rezignovali na vnútorný aj vonkajší život. Úplne stratili radosť zo života a stratili vnútornú motiváciu na základe nevedomých negatívnych rozhodnutí. Kapitulovali a tupo sa zmierili s osudom ako „doživotné odsúdenie“. Veria v nezmeniteľnosť svojho stavu, svojej chronickej choroby, viaznuceho manželstva alebo neuspokojivého zamestnania. Na myšlienku, že by pre nich mohlo existovať niečo iné, vôbec neprídu. Hovoria vety ako: „To máme v rodine!“-„S tým musím žiť!“-„Pre mňa je už neskoro!“ Ponárajú sa do beznádeje, o nič nežiadajú a nič nechcú.

U detí sa tento stav môže rýchlo rozvinúť a na to stačí krátke obdobie frustrácie nejakej životnej potreby.

Pozitívny potenciál Bachovej esencie Wild Rose je človek, ktorý denne nachádza nový záujem o život. Zvládne všedný deň bez ochromujúceho pocitu rutiny. Naberá pozitívny postoj k životu.

© 2010 Bachova-terapia, Monika Hulíková. Všetky práva vyhradené! Web design: Dizart, spol. s r.o.